Přihláška

Přihláška

Stáhněte si a vyplňte prosím naší přihlášku ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE 2022

Ceník – platný od 1.4.2022

Celý měsíc:  3.000Kč

+ Celodenní stravné (zahrnuje 2x svačinu, oběd a pitný režim): 85,-Kč

Slevy pro zaměstnance Magna

Celý měsíc:  2.500Kč

+ Celodenní stravné (zahrnuje 2x svačinu, oběd a pitný režim): 85,-Kč

Zákonný zástupce je povinen zaplatit v první faktuře Firemní dětské skupiny (Dětské skupiny Magnetka I) jistotu (kauci) ve výši jednoho měsíčního školného, která v ní bude započítána. Při řádném odchodu je kauce vratná.

 

ŠKOLNÉ SI LZE ZAPOČÍTAT DO DAŃOVÉHO VYROVNÁNÍ NA KONCI ROKU!