Pro rodiče

Zařízení péče o děti předškolního věku Magnetka je otevřeno od 1. září 2016 v nově zrekonstruovaných prostorách.

Magnetka se stará o děti od 2 do 6 let.

Kapacita – 41 dětí. Třída I. – 24 dětí, třída II. – 17 dětí. Třídy jsou věkově homogenní, rozdělené na třídu pro dvouleté děti a třídu pro děti starší.
O děti pečuje odborný personál. Ve třídě Magnetka I – Žabičky , pečují o děti dvě učitelky MŠ a ve třídě Magnetka I- Sluníčka pečují o děti dvě diplomované zdravotní sestry.

Náš tým přistupuje k dětem individuálně a kromě aktivit zaměřených na zdravý citový, rozumový a tělesný rozvoj, jsou děti vedeny k osvojení základních hygienických a stravovacích návyků, pravidel chování a mezilidských vztahů. Snažíme se vytvářet příjemné rodinné prostředí s přihlédnutím na individuální potřeby nejen dětí, ale i rodičů.

V Magnetce mohou děti navštěvovat kroužek pohybové průpravy, kroužek jógy, lekce plavání a hudební kroužek, které jsou vedeny naším i externě docházejícím personálem. Pravidelně chodíme na mezigenerační setkávání dětí a seniorů Mezi námi do spřáteleného zařízení Domov seniorů Atrium.

Magnetka je otevřena celoročně (kromě svátků) pondělí až pátek vždy 6.30 – 17.00 hod. Magnetku je možno navštěvovat každodenně či ve vybrané dny.
Do našeho zařízení /pokud umožňuje kapacita/ přijímáme děti během celého roku.

I. Třída

II. Třída