Pro rodiče

Zařízení péče o děti předškolního věku Magnetka je otevřeno od 1. září 2016 v nově zrekonstruovaných prostorách.

Magnetka se stará o děti od 2 do 6 let.

Kapacita dětské skupiny činní  41 dětí.

Třída I. ŽABIČKY – 24 dětí

Třída II. SLUNÍČKA – 17 dětí.

Třídy jsou věkově heterogenní, rozdělené na třídu pro dvouleté děti a třídu pro děti od 3 do 7 let.
O děti pečuje odborný personál. Ve třídě Magnetka I – Žabičky , pečují o děti dvě kvalifikované paní učitelky MŠ a ve třídě Magnetka I- Sluníčka pečují o děti paní učitelka a asistentka pedagoga. V této třídě kde jsou děti od 2 let věku ještě vypomáhá jedna pečující osoba na 0,5 úvazek..

Náš personál přistupuje k dětem individuálně a kromě aktivit zaměřených na zdravý citový, rozumový a tělesný rozvoj, jsou děti vedeny k osvojení základních hygienických a stravovacích návyků, pravidel chování a mezilidských vztahů.

Snažíme se vytvářet příjemné rodinné prostředí s přihlédnutím na individuální potřeby nejen dětí, ale i rodičů.

V Magnetce mohou děti navštěvovat kroužek pohybové průpravy, kroužek jógy, lekce plavání, angličtinu a logopedii, které jsou vedeny naším i externě docházejícím personálem.

Pravidelně k nám jezdí senioři na mezigenerační setkávání dětí a seniorů Mezi námi ze spřáteleného zařízení Domov seniorů Atrium.

Magnetka je otevřena celoročně (kromě státních svátků a vyjímečných událostí) pondělí až pátek od 6.30 – 16.30 hod.

Do našeho zařízení – pokud umožňuje kapacita přijímáme děti během celého roku.

I. Třída

II. Třída