Program

Koncepce výchovy dětí v Magnetce

 

Pracujeme s dětmi dle Plánu výchovy (k nahlédnutí v Magnetce) přizpůsobenému jejich možnostem a psychomotorickému vývoji.
Konkrétní nabídka je soustředěna do integrovaných bloků (měsíčních), jež zahrnují příbuzná témata (týdenní), která vychází z přirozených podmínek prostředí, jsou dětem blízká a úzce souvisí s děním ve školce.
Děti si osvojí základní hygienické a stravovací návyky (mytí rukou, kulturu stolování), naučí se komunikovat s vrstevníky a jsou poté lépe připraveny na plynulý přechod do jiných typů předškolních, či později školních zařízení.
Tvoříme přirozené prostředí, kde mladší opakují a starší pomáhají. Avšak při činnostech jsou děti dle potřeby a náročnosti práce či zadaných úkolů děleny na starší a mladší skupiny. S dětmi pracujeme také individuálně. Snažíme se podchytit v čem je dítě dobré, co ho baví a jeho zájem, nadání či talent dále rozvíjet.
Respektujícím způsobem podporujeme dětskou zvídavost, fantazii a sebevědomí. Naším cílem je vytvořit ve spolupráci s rodinou příjemné, rodinné prostředí, kde děti tráví milé chvíle plné her a poznávaní a kam se rády vracejí.
Rodičům se snažíme vycházet vstříc v jejich individuálních potřebách, tak aby uspěchaný pracovní týden zvládali bez velkých stresů.
Září
Seznamujeme se s novým prostředím školky, s novými kamarády a kamarádkami, povídáme si o ostatních členech Magnetky a rodiny
Říjen
Poznáváme zvířátkách, určujeme kde žijí, čím se živí, která zvířátka se ukládají k zimnímu spánku ay která naopak ne. Procvičujeme barvy a tvary, učíme se znát ty základní. Tvoříme dráčky na podzim a společné jej pouštění.
Listopad
Padá listí, poznávání opadavých a neopadavých stromů, rozdíl mezi listnatými a jehličnatými stromy a další témata a znaky podzimu.
Prosinec
My se čerta nebojíme, Mikulášská nadílka. Těšíme se na Ježíška. Zdobení stromečku ve školce a v lese pro zvířátka.
Leden
Povídáme si o zimních sportech, stavíme sněhuláky, sáňkujeme. Povídáme si o nemocech, které na nás číhají v zimě a jak se mu vyhnout. Učíme se poznávat druhy ovoce a zeleniny, zkoušíme ho také poznat podle chuti.
Únor
Pohádkový karneval, výroba karnevalových masek. Divadélky, sférické kino.
Březen
Povídáme si o jaru, probouzí se příroda, kvetou stromy. Zasíváme  semínka  a sledujeme jeho zrození. Povídáme si o zvířátkách a jejich mláďátkách (pes- štěně, slepice – kuřátka, ovce – jehňátka, kočka – koťátka, …)
Duben
Velikonoce, velikonoční tvoření s rodiči – jarmark. Učíme se říkanky, barvíme vajíčka, vyrábíme tématické výrobky. Opékáme buřty a pálíme čarodějnice.
Květen
Měsíc maminek. Besídky, dárečky a přáníčka pro maminky – nově Beauty salón = chvilka péče o maminku 🙂 , povídáme si o maminkách a jejích oblíbených činnostech, tatíncích a ostatních členech rodiny. Učíme se různá povolání, poznáváme je a hrajeme si na ně. Chystáme se do ZOO za exotickými zvířátky.
Červen
Oslavíme svátek dětí . Povídáme si o různých koutech světa a jejich zvyklostech. Vypravíme se na společný výlet. Plánované přespání v Magnetce s dětmi, které nás daný rok opustí a  hledáme poklad :o)
Těšíme se na prázdniny.
Červenec
Hraní, zábava, pobyt na hřišti a v přírodě.
Srpen
Hraní, zábava, pobyt na hřišti a v přírodě.
kuk