Program

Koncepce výchovy dětí v Magnetce

 

Pracujeme s dětmi dle Plánu výchovy (k nahlédnutí v Magnetce) přizpůsobenému jejich možnostem a psychomotorickému vývoji.
Konkrétní nabídka je soustředěna do integrovaných bloků (měsíčních), jež zahrnují příbuzná témata (týdenní), která vychází z přirozených podmínek prostředí, jsou dětem blízká a úzce souvisí s děním ve školce.
Děti si osvojí základní hygienické a stravovací návyky (mytí rukou, kulturu stolování), naučí se komunikovat s vrstevníky a jsou poté lépe připraveny na plynulý přechod do jiných typů předškolních, či později školních zařízení.
Tvoříme přirozené prostředí, kde mladší opakují a starší pomáhají. Avšak při činnostech jsou děti dle potřeby a náročnosti práce či zadaných úkolů děleny na starší a mladší skupiny. S dětmi pracujeme také individuálně. Snažíme se podchytit v čem je dítě dobré, co ho baví a jeho zájem, nadání či talent dále rozvíjet.
Respektujícím způsobem podporujeme dětskou zvídavost, fantazii a sebevědomí. Naším cílem je vytvořit ve spolupráci s rodinou příjemné, rodinné prostředí, kde děti tráví milé chvíle plné her a poznávaní a kam se rády vracejí.
Rodičům se snažíme vycházet vstříc v jejich individuálních potřebách, tak aby uspěchaný pracovní týden zvládali bez velkých stresů.
kuk