Projekt

Název projektu: Firemní Dětská skupina Magnetka I,
Bánskobystrická 114/26, Liberec 8, 460 08
číslo projektu : CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016530

Číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci
Číslo a název tematického cíle: TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil
Číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce


Harmonogram projektu: zahájení projektu 1.9 2020, ukončení projektu 28.2.2022

Kapacita zařízení: Magnetka I – 24
Cílová skupina projektu dle typu zařízení: veřejnost


Název projektu:  Firemní Dětská skupina Magnetka II,
Bánskobystrická 114/26, Liberec 8, 460 08
číslo projektu : CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016531

 
Číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci
Číslo a název tematického cíle: TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil
Číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce


Harmonogram projektu: zahájení projektu 1.9.2020, ukončení projektu 28.2.2022

Kapacita zařízení: Magnetka II- 17
Cílová skupina projektu dle typu zařízení: veřejnost